Manipulatiivinen fysioterapeutti

Heikki Martola
Manipulatiivinen fysioterapia

Käytettävä menetelmä on Maitland-konsepti. Se on 1960-1980 luvuilla Australiassa kehitetty. Menetelmä painottaa mobilisaatio- tekniikoita.

Maitland-konsepti

On nimensä mukaisesti G.D. Maitlandin kehittämä tuki- ja liikuntaelimistön hoitomenetelmä, jossa hoito tapahtuu valtaosin manuaalisesti. Maitland-konseptin koulutus Suomessa tapahtuu Lahden Ammattikorkeakoulussa. Koulutus on noin neljän vuoden aikana tapahtuva jaksottainen kurssi.

Keskeistä tässä kattavassa menetelmässä on konseptiajattelu. Se korostaa kliinisen tutkimustiedon ensisijaisuutta päätöksen teossa. Hoitotilanteessa toisistaan riippuvaiset teoriatieto (esim. diagnoosi) ja kliininen tutkimustieto voidaan erottaa läpäistävällä "brick wall" väliseinällä, jolloin teoriatieto ei rajoita tutkimusta ja päätöksentekoa. Kliininen tutkimustieto korostuu sitä enemmän mitä selkeämmin kyse on liikkeen ja liikkuvuuden häiriöstä.

Konseptissa fysioterapeuttinen tutkimus on "symptom and signs"-pohjaista, eli selvitetään vaivan lähde, syy sekä mahdolliset myötävaikuttavat tekijät etenkin kivun perusteella. Selvittämisessä tärkeä on potilaan havainnollistama toiminnallinen liike tai asento hänen vaivansa ilmenemisestä.

Manipulaatio

Tarkoittaa aliliikkuvien nikamien tai nivelten käsittelyä äkillisellä hoitoliikkeellä, niin että ko. nivelen nivelpinnat erkanevat toisistaan ja liike nivelessä vapautuu ja kipu yleensä lievenee tai katoaa. Tätä hoitokeinoa sanotaan myös ''niksautukseksi''.

Mobilisaatio

Tarkoittaa oireilevien nikamien tai nivelten käsittelyä nivelpintoja luistattamalla oskilloivalla toistuvalla hoitoliikkeellä, niin että ko. nivelen liikelaajuus lisääntyy ja kipu vähitellen ainakin lievenee tai katoaa.

Hermokudoksen mobilisaatio

On Australiassa 1990- luvulla kehitetty menetelmä ääreishermojen liikkuvuuden ja oireiden normalisointiin. Ääreishermoihin voi esim. tapaturmien seurauksena kehittyä normaalia liikkuvuutta haittaavia kiinnikkeitä, adheesioita. Näitä kiinnikkeitä voi olla joko ulkoisia tai sisäisiä, extra- tai intraneuraalisia. Hoito on joko oskilloivaa luistatusta tai kevyttä kivutonta venytystä tapauksesta riippuen.